Handelsbanken Capital Markets nytt emissionsinstitut i SFF:s säkerställda MTN-program

Från och med idag kommer Handelsbanken Capital Markets att agera emissionsinstitut i
kommande obligationsemissioner utgivna av Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).
Övriga emissionsinstitut är Swedbank, Nordea, Danske Bank och SEB.

SFF har sedan bolagets bildande 2015 emitterat 27 olika obligationslån om totalt 15 921 Mkr
och har i dagsläget 17 utestående obligationslån till ett sammanlagt utestående belopp om
9 238 Mkr.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF och bolagets Gröna ramverk finns på bolagets webbplats,
www.svenskfastighetsfinansiering.se. Hansan AB är bolagets service agent.

- Det är glädjande att Handelsbanken Capital Markets valt att agera emissionsinstitut av SFF:s
obligationer. Positivt både för bolaget och våra investerare. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Handelsbanken Capital Markets, kommenterar Claes Helgstrand, VD, SFF.
 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44