Kreditrating för SFF, BBB+ stable outlook

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har erhållit rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB+. Den starka ratingen bygger på den högkvalitativa och diversifierade fastighetsportfölj som SFF finansierar, strikta finansiella åtaganden, likviditetsportfölj samt bolagets starka låntagare /ägare. SFF har idag ett säkerställt MTN-program om 12 Mdr med 8,6 Mdr i utestående obligationer. För att erhålla högre rating krävs en större utlåningsportfölj, längre och mer spridd förfalloprofil på emitterade obligationer eller lägre belåningsgrad (under 50%) i utlåningsportföljen.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se. Där finns även NCR´s kreditanalys av bolaget tillgänglig under investor relations/kreditvärdering.

  • Det är mycket glädjande att SFF erhållit ett starkt kreditbetyg från NCR. Det påvisar bolagets styrkor och kommer att ge SFF nya investerare och möjlighet att emittera längre obligationer, kommenterar Claes Helgstrand, VD SFF.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44