Nya SFF - Byte av obligationer emitterade av SFF till obligationer emitterade av
 Nya Svensk FastighetsFinansiering AB och Publicering av MTN – prospekt

Innehavare av nedan angivna existerande obligationer, emitterade av Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) org. nr. 556513-5109 (SFF), erbjuds att deltaga i ett bytesförfarande där existerande obligationer byts ut och ersätts av nyemitterade obligationer, emitterade av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) 
org. nr. 556985-7229. De existerande obligationerna är: 
 
-  SEK 730,000,000 STIBOR +1.65% Obligationer 2012/2015 (ISIN: SE0004803278) 

-  SEK 450,000,000 STIBOR +0.80% Obligationer 2014/2016 (ISIN: SE0005797370) 

-  SEK 200,000,000 STIBOR +2.10% Obligationer 2012/2017 (ISIN: SE0004803286) 

 
Villkoren för byteserbjudandet kommer att offentliggöras i samband med planerad obligationsemission
 av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB, vilken beräknas genomföras under februari 2015. Som arrangör för denna obligationsemission har Nya Svensk FastighetsFinansiering AB anlitat Swedbank AB. 

 
Erbjudandet kommer även att vara öppet för investerare som endast önskar teckna sig för obligationer, emitterade av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB. 

 
Mer information om Nya Svensk FastighetsFinansiering AB finns i Nya Svensk FastighetsFinansiering ABs grundprospekt för MTN program om 8 000 Mkr daterat den 9 februari 2015, som publiceras idag på Nya Svensk FastighetsFinansiering ABs hemsida www.hansan.se. 

 
Villkoren för byteserbjudandet och nyteckning av de nya obligationerna kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, på sedvanligt sätt i samband med Nya Svensk FastighetsFinansiering ABs planerade obligationsemission samt på hemsidorna för Svensk FastighetsFinansiering AB och Nya Svensk FastighetsFinansiering AB, www.hansan.se.
 
För vidare information samt för att medverka i bytesförfarandet, vänligen kontakta Er kontakt på Swedbank eller Swedbank Credit Sales på gruppnummer 08-700 99 85. 

 
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44 
 
Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14 
Jan Litborn, Ordförande, tel 08-566 119 00 
 
 
Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) och Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.