Nya SFF - Emission för Nya Svensk FastighetsFinansiering

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) startade sin verksamhet i januari i år och har gjort emissioner vid två tillfällen. Bolaget har 6 utestående obligationslån i löptider mellan ca två till fem år, med fast som rörlig ränta.

Nu har bolaget utökat lån 102 enligt nedan:

500 Mkr, ca 2 år fast ränta, förfall 2017-03-09

Efter emissionen har Nya SFF utestående obligationer om 2  822 Mkr. Swedbank och Nordea har arrangerat obligationsemissionen.

Nya SFF är ett finansbolag som ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om Nya SFF och bolagets prospekt för MTN-programmet finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets service agent. 

- Investerarintresset för säkerställda MTN är stort, och vi ser att marknaden kommer att öka. Vi kommer att emittera mer och vårda vår marknad, kommenterar Claes Helgstrand, VD Nya SFF.

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)   
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44 

Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.