Nya SFF emitterar Gröna obligationer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har för första gången emitterat Gröna obligationer. Bolaget har emitterat 406 Mkr till en spread om 3 månaders Stibor plus 75 bps. SEB var arrangör av transaktionen och har även fungerat som rådgivare kring det gröna ramverket. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och har förfallodag 2017-11-20.

Mer information om Nya SFF och bolagets Gröna ramverk finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets service agent. Nya SFF ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

- Nya SFF har framgångrikt emitterat Gröna obligationer som ett led i finansiering av klimatsmarta och ekologiskt hållbara fastigheter. Marknaden för Gröna obligationer kommer att växa och Nya SFF kommer att arbeta för att stödja den Gröna obligationsmarknaden, kommenterar Claes Helgstrand, VD Nya SFF.

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44

Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via MTN program om 8  000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på NASDAQ Stockholm. Nya SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom Nya SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.