Nya SFF emitterar säkerställda Gröna obligationer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har för andra gången emitterat säkerställda Gröna obligationer. Bolaget har utökat lån 107 med 300 Mkr. Swedbank var arrangör av transaktionen och har agerat som rådgivare till bolaget. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Lånets förfallodag är 2017-11-20.
 
Nya SFF ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.  
 
Hansan AB är bolagets service agent, och mer information om Nya SFF och det Gröna ramverket finns på www.hansan.se
 
- Att kunna erbjuda Gröna obligationer, säkerställda i fastigheter, är ett led i ägarnas mål att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara fastigheter. Med fokus på klimatmötet i Paris, och höga förväntningar på kraftfulla åtgärder, känns det mycket bra att investerare prioriterar Gröna obligationer, kommenterar Claes Helgstrand, VD för Nya SFF.
                                     
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44
 
 
 
Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.
 
 
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via MTN program om 8 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på NASDAQ Stockholm. Nya SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom Nya SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.