Nya SFF - Grönt Ramverk för Nya SFFs MTN program

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har tillsammans med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för bolagets MTN program. För att säkerställa att Nya SFFs ramverk uppfyller högt ställda miljökrav har det granskats av den oberoende forskningsinstitutionen Cicero, vid Oslo universitet. Det ger också styrka till låntagarnas långsiktiga och ambitiösa arbete för en grönare verksamhet.
 
Med det Gröna ramverket kan Nya SFF emittera Gröna obligationer.
 
Mer information om Nya SFF och bolagets Gröna ramverk finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets service agent. Nya SFF ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.
 
- Framöver kommer Nya SFF att emittera Gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara fastigheter. Gröna obligationer efterfrågas av investerare och går i linje med låntagarnas höga ambition inom miljöarbetet, kommenterar Claes Helgstrand, VD Nya SFF.                                        
     
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44
 
Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.
 
 
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via MTN program om 8  000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på NASDAQ Stockholm. 
Nya SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom Nya SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.