Nya SFF - Ny Emission

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) etablerades under januari 2015 och gjorde sin första emission den 16 februari. Totalt emitterades vid den tidpunkten 2  025 Mkr i löptider mellan två till fem år, till såväl fast som rörlig ränta.
 
Nu har bolaget efter investerarintresse emitterat följande:
 
2 år fast ränta, lån nr 102, förfall 2017-03-09, 185 Mkr.
5 år fast ränta, kupong 1,42 %, nytt lån nr 106, förfall 2020-04-20, 112 Mkr.
 
Efter emissionen har Nya SFF utestående obligationer om 2 322 Mkr.
Swedbank har arrangerat obligationsemissionerna.
 
Nya SFF är ett finansbolag som ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.
 
Mer information om Nya SFF och bolagets prospekt för MTN-programmet finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets service agent.
 
- Investerarna uppskattar säkerställda MTN och vi ser att vi fyller ett behov på marknaden. Vi kommer att fortsätta emittera obligationer, kommenterar Claes Helgstrand, VD, Nya SFF.
 
 
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44
 
 
Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.