Nya SFF - Nya Svensk FastighetsFinansiering AB emitterar obligationer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) erbjöd 2015-02-16 investerare att köpa säkerställda MTN under bolagets nyligen etablerade MTN-program om 8 000 Mkr. Emissionen blev övertecknad samma dag och bolaget emitterade obligationer för totalt 2 025 Mkr i löptider om 2 till 5 år med fast och rörlig ränta. 2-års obligationer emitterades till Stibor +60 bps, 3-års obligationer till Stibor +75 bps och 5-års obligationer till Stibor +100 bps.
 
Swedbank har varit arrangör för MTN-programmet och genomfört bolagets första emission.
 
Nya SFF är ett finansbolag som ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.
 
Mer information om Nya SFF och bolagets prospekt för MTN-programmet finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är Nya SFFs service agent. 
 
- Det är glädjande att marknaden uppskattar säkerställda MTN och vi kommer att fortsätta emittera obligationer och vårda våra investerare, kommenterar Claes Helgstrand, VD, Nya SFF
 
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)   
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14 
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44 
 
Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.