Nya SFF - SEB ny dealer i Nya SFFs MTN-PROGRAM

Från och med idag ställer SEB priser i alla obligationer utgivna av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), och kommer att agera återförsäljare i kommande obligationsemissioner.
 
Nya SFF har 6 olika obligationslån utställda med Swedbank och Nordea som prisställare. Totalt har bolaget emitterat obligationer om 2 322 Mkr.
 
Nya SFF är ett finansbolag som ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.
 
Mer information om Nya SFF och bolagets prospekt för MTN-programmet finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets service agent. 
 
- Det är glädjande att SEB valt att agera återförsäljare av våra obligationer, vilket är positivt både för bolaget och våra investerare. Vi hälsar SEB välkomna i dealergruppen, kommenterar Claes Helgstrand, VD, Nya SFF

 
Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44
 
Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.