SFF emitterar 1 066 Mkr gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 143 och 144. Lån 143 är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,60 %. Emitterat belopp är 470 Mkr. Lån 144 är ett 5-årigt obligationslån som löper med en ränta om 3 månaders Stibor plus 1,00 %. Emitterat belopp är 596 Mkr. Swedbank har agerat rådgivare i dessa transaktioner.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats,
www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Obligationsmarknaden är stark och speciellt efterfrågat är gröna obligationer. SFF ser fram emot fler gröna emissioner under hösten, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14