SFF emitterar 2-åriga gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin första obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 145 som är ett 2-årigt grönt obligationslån och förfaller 2024-02-21. Obligationslånet löper med en ränta om 3 månaders Stibor plus 0,69 %. Efterfrågan på obligationerna har varit mycket god och översteg planerad emissionsvolym med 2,3 gånger. Nordea och Swedbank har agerat rådgivare till SFF i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats,
www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Efter en orolig början på året har obligationsmarknaden visat på en fortsatt styrka och efterfrågan på gröna obligationer är stark. Investerarna uppskattar SFFs obligationer som är säkerställda med fastighetspant, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14