SFF emitterar 2-åriga obligationer om 500 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin andra obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 146 som är ett 2-årigt obligationslån som förfaller 2024-02-28. Obligationslånet löper med en ränta om 3 månaders Stibor plus 0,75 %. Nordea och SEB har agerat rådgivare till SFF i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats,
www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Ytterligare en obligationsemission från SFF. Obligationsmarknaden präglas nu av större osäkerhet och oro för centralbankernas framtida agerande, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14