SFF emitterar gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat Gröna obligationer om 920 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 134 om 700 Mkr, som är ett FRN lån och löper med en ränta om 3-månaders Stibor plus 105 bps. Det nya lånet nr 135 om 220 Mkr, löper med en fast ränta om 1,028 %. Båda obligationernas löptid är 2 år. Handelsbanken och Danske Bank var rådgivare i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Se gärna på SFFs kapitalmarknadsdag som hölls hos Handelsbanken genom att använda länken https://www.on-live.se/Kapitalmarknadsdag-SFF

  • Gröna obligationer, BBB+ rating och säkerhet i form av fastighetspantstighetspant genererar mervärde för investerare. SFF kommer att fortsätta emittera obligationer under hösten, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44