SFF emitterar gröna obligationer med förfall 2025

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 500 Mkr. Bolaget har öppnat  nya lån 139 och 140. Båda obligationerna förfaller 2025-01-30. Obligationer om 300 Mkr löper med en kupong om 3-månaders Stibor +135 bps och obligationer om 200 Mkr med en fast årlig ränta om 139,1 bps. Nordea och SEB har varit rådgivare till transaktionerna.   

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

  • SFF fortsätter att emitterat obligationer med längre löptider och de första Gröna obligationerna med förfall 2025, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44