SFF EMITTERAR GRÖNA OBLIGATIONER OM 500 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga Gröna obligationer med förfallodag 2021-09-01. SFF har utökat lån 126, som löper med en kupong om 3-månaders Stibor +1,15 %. Den aktuella emissionen har emitterats till en effektiv ränta om 3-månaders Stibor +0,75 %. Emissionsvolymen var 500 Mkr. Handelsbanken Capital Markets har agerat rådgivare i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information finns om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

 - I en orolig finansmarknad är obligationsmarknaden stark och SFF försöker emittera när det finns intresse från investerare, kommenterar Claes Helgstrand, VD SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

   

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44