SFF emitterar gröna obligationer om 724 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt obligationslån nr 124. Det nya
obligationslånet är tvåårigt och löper med en ränta om 3 månaders Stibor + 0,80 %. SEB har
agerat rådgivare i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter
Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets serviceagent.

-       I tider med börsfall och orolig finansmarknad tilltalar SFFs obligationer investerare.
Gröna obligationer säkerställda med högkvalitativa klimatsmarta fastigheter är ett tryggt
placeringsalternativ, kommenterar Claes Helgstrand, VD SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44