SFF emitterar Gröna obligationer om 760 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 760 Mkr. Bolaget har utökat lån 133 med 400 Mkr till en spread om 85 bps. Obligationslånet förfaller 2022-06-03. SFF har också öppnat ett nytt obligationslån nr 138 om 360 Mkr. Det nya obligationslånet förfaller 2023-02-03 och löper med en rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 100 bps. SEB har varit rådgivare till båda transaktionerna.   

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

  • SFF följer upp måndagens uppdatering av bolagets Gröna ramverk med nya Gröna obligationer om 760 Mkr, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44