SFF emitterar gröna obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt Grönt obligationslån nr 126.

Obligationslånet om 392 Mkr förfaller 2021-09-01 och löper med en ränta om 3 månaders

Stibor +1,15 %. Vi har också öppnat det Gröna obligationslånet nr 127 om 200 Mkr med

en fast årlig ränta om 1,295 % som förfaller 2021-09-01.

Swedbank och Nordea har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter
Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets serviceagent.

 - Det är glädjande att obligationsmarknaden förbättras och att vi har en övertecknad emissionsbok.

   Intresset att finansiera klimatsmarta och hållbara kvalitetsfastigheter bara ökar,

   kommenterar Claes Helgstrand, VD SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44