SFF emitterar kort 2-års obligation

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 147. Obligationslånet har emitterats till en årlig fast ränta om 5,536 %. Obligationslånet förfaller 2025-03-03 och är på 360 Mkr. Swedbank har agerat rådgivare i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Obligationsmarknaden börjar återhämta sig igen efter bankfrossan i mars. Fortfarande är marginalerna höga för fastighetsfinansiering, men blir sakta något bättre, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14