SFF emitterar kort 2-års obligation i grönt format

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån 139, tranch 2, med 248 Mkr. Obligationslånet har emitterats till en effektiv marginal mot Stibor 3-månader om 195 bps. Förfallodag på obligationslånet är 2025-01-30. Danske Bank har agerat rådgivare i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Obligationsmarknaden börjar återhämta sig efter den kraftiga nedgången vi såg under förra året. Fortfarande är marginalerna höga, men börjar sakta bli bättre, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14