SFF EMITTERAR NYTT OBLIGATIONSLÅN

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt obligationslån nr 125. Det nya obligationslånet är på 200 Mkr, tvåårigt och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor + 1,00 %. Swedbank och Nordea har agerat rådgivare i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets serviceagent.

  • Efter en orolig tid på finansmarknaderna har obligationsmarknaden kommit igång. Dock med högre marginaler än vi varit vana vid de senaste åren. SFF erbjuder investerarna något som inte alla bolag gör  nämligen ett säkerställt placeringsalternativ, kommenterar Claes Helgstrand, VD SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44