SFF emitterar obligationerom 754 MKR

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om totalt 754 Mkr fördelat på
534 Mkr i 2 år, till en fast ränta om 0,465 %, och i 3 år om 220 Mkr till 3-mån Stibor plus 0,80 %.
Swedbank har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter
Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

-       Den svenska kapitalmarknaden är fortsatt stark och det syns både på volym och antal emissioner
     de senaste månaderna, vilket även kommer SFF tillgodo, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)