SFF - nytt Grönt ramverk och second opinion från Cicero Shades of green

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har idag publicerat sitt nya Gröna ramverk för att kunna emittera Gröna obligationer. Ramverket innehåller bl a en beskrivning av ägarnas hållbarhetsarbeten och en second opinion från Cicero Shades of Green, med ett medelgrönt betyg. Samma betyg som tidigare. SEB har agerat rådgivare i samband uppdateringen.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

  • Det är viktigt att SFF följer utvecklingen för Gröna obligationer och uppdaterar sitt Gröna ramverk regelbundet, så att vi stöder utvecklingen på obligationsmarknaden med ett fortsatt fokus på hållbarhet, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44