SFF öppnar nytt obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer med förfallodag 2021-09-27. SFF har öppnat ett nytt obligationslån nr 129, som löper med en kupong om 3-månaders Stibor +0,70 %. Emissionsvolymen var 586 Mkr. Nordea har agerat rådgivare i denna transaktion.                                                                                                            

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.                                                                                                              

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

- Kapitalmarknaden är fortsatt stark och investerarna visar på ett stort intresse för obligationer, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.                                                                                                         


Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44