SFF ÖPPNAR NYTT OBLIGATIONSLÅN, NR 128

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 3-åriga obligationer med förfallodag  2022-05-10 och med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,10 %. Emissionsvolymen var 358 Mkr. SEB har agerat rådgivare i denna transaktion.                                    

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.                          

Mer information finns om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

-   Obligationsmarknaden är stark och SFF försöker alltid att emittera när det finns investerarintresse,     kommenterar Claes Helgstrand, VD SFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44