SFF publicerar årsredovisning för 2021

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats; www.svenskfastighetsfinansiering.se.

Svensk FastighetsFinansiering AB

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08 - 555 148 29

Claes Helgstrand, VD, tel 08 - 508 906 14