SFF publicerar halvårsrapport för 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2020. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets webbplats.
 
Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.
 
SFFs digitala kapitalmarknadsdag äger rum den 24 augusti kl 08.30 och Du är välkommen att delta. Maila till info@svenskfastighetsfinansiering.se så skickar vi en länk, Välkomna.
 
 
Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44