SFF publicerar halvårsrapport för 2021

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2021. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets webbplats.
 
 
Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
 
Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29