SFF rapporterar års- och hållbarhetsredovisning 2022

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten bifogas detta pressmeddelande.

SFF redovisar en omsättning om 115 217 Tkr och ett positivt resultat om 1 147 Tkr. Balansräkningen har minskat från 9 430 Mkr till 6 954 Mkr på grund av bristande förutsättningar för emissioner på kapitalmarknaden sedan april förra året. 

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • SFF visar på stabilt resultat. Vi har kraftigt utökat hållbarhetsredovisningen för 2022. Bolagets obligationer är en trygg investering i en osäker omvärld, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14