SFF rapporterar scope 1 och 2 för bolaget och pantsatta fastigheter

Styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har beslutat att redovisa scope 1 och 2 för bolaget och för den säkerställda utlåningsportföljen. Tidigare redovisades endast klimateffekter för den gröna utlåningsportföljen, definierad i SFFs gröna ramverk, som av Cicero Shades of Green betygsatts till medelgrön, www.svenskfastighetsfinansiering.se/investor-relations/grona-obligationer.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • SFFs mål är att redovisa klimateffekter för bolagets investerare. Den rapport som redovisas i bilagan gör att vi blir mer transparanta och bättre informerar marknaden om klimatavtrycket, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pant i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerhet i en diversifierad och högkvalitativ fastighetsportfölj.