SFF uppdaterar obligationsprospekt

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 12 000 Mkr.

Finansinspektionen har godkänt prospektet och det nya grundprospektet daterat 23 mars 2022 ersätter det tidigare prospektet daterat 3 mars 2021.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF och prospektet finns på bolagets webbplats, 
www.svenskfastighetsfinansiering.se.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14