SFF uppdaterar obligationsprospekt

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 3 mars 2021 ersätter det tidigare grundprospektet daterat 11 februari 2020.

Prospektet finns tillgängligt hos Finansinspektionen och på bolagets hemsida, www.svenskfastighetsfinansiering.se.