SFF uppdaterar prospekt för säkerställt MTN-program

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets
säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet som upp-
dateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 8 februari 2019 ersätter tidigare grundprospekt
daterat 9 februari 2018. Prospektet finns tillgängligt på SFF:s webbplats och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats.           

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se 

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets serviceagent.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44