SFF uppdaterar prospekt för säkerställt MTN-program om 12 000 MKR

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för
säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som
uppdateras årligen. Det nya grundprospektet är daterat 9 februari 2018 och ersätter tidigare
grundprospekt daterat 10 februari 2017.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter
Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats, där mer information finns om SFF och
bolagets Gröna ramverk, www.svenskfastighetsfinansiering.se

- SFF har ambitionen att vara en frekvent emittent på den svenska kapitalmarknaden, kommenterar
   Claes Helgstrand, VD för SFF.


Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden
via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna
är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras
p
å Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege
AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB
. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden,
säkerheter i en
diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.