SFF UPPDATERAR SITT GRÖNA RAMVERK

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har sedan 2015 emitterat Gröna obligationer under sitt Gröna ramverk och är under tiden fram till idag den näst största emittenten inom fastighetssektorn i den svenska kapitalmarknaden. Riktlinjer och praxis vid utformandet av Gröna ramverk har förändrats sedan 2015. Vi har nu uppdaterat och gjort vårt Gröna ramverk tydligare för investerare och andra intressenter.

Vi har erhållit ett nytt utlåtande från Cicero som ger vårt Gröna ramverk ett medelgrönt betyg, vilket är samma nivå som tidigare. SEB har agerat rådgivare i samband med uppdateringen.


Mer information om SFF och det Gröna ramverket och Ciceros utlåtande finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se/investorrelations/grönaobligationer

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB
och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

- Med vårt uppdaterade Gröna ramverk kommer vi att kunna vara ännu tydligare med vilka klimatsmarta fastigheter våra låntagare finansierar via SFF och jag är övertygad om att våra Gröna investerare kommer att uppskatta vårt nya ramverk, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44