SFF utökar lån 131

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2,5-åriga obligationer om 150 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 131 från 258 Mkr till 408 Mkr. Lån 131 är en obligation som löper med fast ränta om 0,853% och förfaller 2023-03-09. SEB har agerat rådgivare i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

  • Kreditmarknaden är fortsatt stark och SFF kommer att vara en återkommande emittent i höst, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44