SFF utökar lån 136

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 112 Mkr. Bolaget har utökat lån 136. En 4-årig obligation som förfaller 2024-09-11, och till en spread om 3-månaders Stibor +126 bps. Swedbank har varit rådgivare till transaktionen.   

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

  • SFF fortsätter att emittera obligationer och investerarintresset är fortsatt stort, speciellt för längre löptider, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44