SFF utökar obligationslån nr 128

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 210 Mkr. Bolaget har utökat lån 128, som är ett FRN lån. Obligationerna har emitterats till en marginal om 121 bps mot 3 månaders Stibor. Obligationernas löptid är ca 2 år. Danske Bank var rådgivare i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

  • Obligationer som är säkerställda med fastighetspant genererar värde för investerare. Dessutom har SFF numera har en BBB+ rating från NCR. En oslagbar kombination i dessa tider, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  
 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44