Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFF emitterar 3-åriga obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån som förfaller 2027-03-25. Emitterad volym är 600 Mkr och obligationsnumret är 151. Obligationen löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,45 %. Swedbank har agerat rådgivare till SFF.      

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Efterfrågan på obligationer är fortsatt stark och SFF kommer att fortsätta vara aktiva på obligationsmarknaden, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29          

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14