Hoppa till huvudinnehåll
Green Bonds beskuren2

Gröna obligationslån

SFF:s gröna obligationer bidrar till ett mer hållbart samhälle

Genom att emittera gröna obligationer finansierar SFF fastigheter med högt ställda miljökrav och bidrar till att sänka koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna.

Fastigheter påverkar samhället på många sätt ur ett hållbarhetsperspektiv. De har en betydande påverkan på klimatet samt människors förutsättningar att leva sin vardag och hur näringsliv och samhällsfunktioner kan verka. SFF bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att finansiera fastigheter som är klimatvänliga och som ger människor, näringsliv och samhällsfunktioner förutsättningar att fungera väl med lågt klimatavtryck.

SFF:s främsta bidrag till en hållbar utveckling är bolagets gröna obligationer. De gröna obligationerna stärker ägarbolagens hållbarhetsarbete och deras insatser för att minska klimatpåverkan genom bland annat energieffektivisering och miljöcertifiering av fastigheter. SFF:s övergripande hållbarhetsmål är därför att öka volymerna av gröna obligationer.

SFF:s ägarbolag bedriver ett mycket aktivt hållbarhetsarbete som är integrerat i den dagliga verksamheten. Samtliga ägarbolag har uttalade mål för sitt hållbarhetsarbete med klimatfrågan som ett fokusområde. Bolagen mäter sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet och har mål för bland annat växthusgasutsläpp och energieffektivitet.

Sedan 2022 har SFF ökat sitt fokus på hållbarhetsfrågor och publicerade för första gången en hållbarhetsrapport. Som en del i det intensifierade hållbarhetsarbetet har bolaget gjort en väsentlighetsanalys och utökat antalet prioriterade hållbarhetsfrågor. Tidigare har SFF haft som enda hållbarhetsmål att utöka andelen volymer av gröna obligationer. Från och med 2022 introducerade SFF också mål för områdena antikorruption, datasäkerhet och kundintegritet. Därmed omfattas hela verksamheten av hållbarhetsperspektivet och hållbarhet är en integrerad del av strategin, affärsmodellen och den dagliga affären.

Sedan 2022 har SFF också valt att utöka sin klimatredovisning och rapporterar scope 1–2-utsläpp från hela sin portfölj av pantsatta fastigheter.