Hoppa till huvudinnehåll
StJörgen

Styrelse och ledning

Styrelsen i Svensk FastighetsFinansiering AB består av sex ledamöter, varav fem representerar ägarbolagen. Ledningen i Svensk FastighetsFinansiering består av två personer, varav en är styrelseledamot.

Åsa Bergström
Åsa Bergström

Född: 1964

Ordförande, ledamot sedan 2014

Befattning ägarbolag: Vice VD, ekonomi- och finanschef i Fabege

Utbildning: Civilekonom

Tidigare erfarenheter: Senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bl a Granit & Beton samt Oskarsborg

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB och John Mattson Fastighetsföretagen AB

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ

Beroende till större aktieägare: JA

David Silvesjö
David Silvesjö

Född: 1979

Ledamot sedan 2022

Befattning ägarbolag: Finanschef/Chief Treasury Officer i Catena

Utbildning: MSc Economics och BSc business administration

Tidigare erfarenheter: Finance manager, corporate funding manager och koncerncontroller på Heimstaden. Olika roller och befattningar inom Swedbank koncernen.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA

Fredrik Sjudin
Fredrik Sjudin

Född: 1974

Ledamot sedan 2018 

Befattning ägarbolag: CFO i Platzer Fastigheter

Utbildning: Civilekonom

Tidigare erfarenheter: Verkat som ekonomichef och CFO i fastighetsbolagen Partillebo och Köpings Bostads AB samt inom lending på Kommuninvest

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ

Beroende till större aktieägare: JA

Rolf Larsson
Rolf Larsson

Född: 1964

Ledamot sedan 2014 

Befattning ägarbolag: CFO i Diös Fastigheter

Utbildning: Civilekonom och executive MBA

Tidigare erfarenheter: Tillförordnad vd för Inlandsbanan, administrativ chef för Haninge Bostäder samt redovisningsansvarig för Haningehem

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA

Arvid Liepe
Arvid Liepe

Född: 1967

Ledamot sedan 2014

Befattning ägarbolag: Vice VD, ekonomi- och finanschef i Wihlborgs Fastigheter

Utbildning: Civilekonom

Tidigare erfarenheter: Group Treasurer Perstorp-koncernen samt olika befattningar på bank och industriföretag

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Saturnus AB

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA

Claes Helgstrand
Claes Helgstrand

Född: 1962

Ledamot sedan 2014

VD och finanschef i SFF

Utbildning: Civilekonom

Tidigare erfarenheter: Citibank. Assistant treasurer på Nobel Industrier och Venantius. Finanschef på Drott och Fabege

Beroende till bolaget och bolagsledningen: JA

Beroende i förhållande till större aktieägare: NEJ

Ledning 

Claes Helgstrand, VD och finanschef i Svensk FastighetsFinansiering AB.

Marielle Lundholm, Ekonom i Svensk FastighetsFinansiering AB.