Hoppa till huvudinnehåll
StJörgen

Styrelse och ledning

Styrelsen i Svensk FastighetsFinansiering AB består av sex ledamöter som representerar ägarbolagen. Ledningen i Svensk FastighetsFinansiering består av två personer, varav en är styrelseledamot.

Åsa Bergström
Åsa Bergström
Ordförande. Ledamot sedan 2014.

Född: 1964.

Befattning ägarbolag: Vice VD, ekonomi- och finanschef i Fabege.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare erfarenheter: Senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bl a Granit & Beton samt Oskarsborg.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB och John Mattson Fastighetsföretagen AB.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ.

Beroende till större aktieägare: JA.

David Silvesjö
David Silvesjö
Finanschef/Chief Treasury Officer i Catena

Född: 1979

Ledamot sedan 2022

Befattning ägarbolag: Finanschef/Chief Treasury Officer i Catena.

Utbildning: MSc Economics och BSc business administration

Tidigare erfarenheter: Finance manager, corporate funding manager och koncerncontroller på Heimstaden. Olika roller och befattningar inom Swedbank koncernen.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ. 

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA.

Fredrik Sjudin
Fredrik Sjudin
Befattning ägarbolag: CFO i Platzer Fastigheter.

Född 1974.

Ledamot sedan 2018. 

Befattning ägarbolag: CFO i Platzer Fastigheter.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare erfarenheter: Verkat som ekonomichef och CFO i fastighetsbolagen Partillebo och Köpings Bostads AB samt inom lending på Kommuninvest.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ.

Beroende till större aktieägare: JA.

Rolf Larsson
Rolf Larsson
Befattning ägarbolag: CFO i Diös Fastigheter.

Född 1964.

Ledamot sedan 2014. 

Befattning ägarbolag: CFO i Diös Fastigheter.

Utbildning: Civilekonom och executive MBA.

Tidigare erfarenheter: Tillförordnad vd för Inlandsbanan, administrativ chef för Haninge Bostäder samt redovisningsansvarig för Haningehem.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ.

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA.

Arvid Liepe
Arvid Liepe
Befattning ägarbolag: Ekonomi- och finanschef i Wihlborgs Fastigheter.

Född 1967.

Ledamot sedan 2014.

Befattning ägarbolag: Ekonomi- och finanschef i Wihlborgs Fastigheter.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare erfarenheter: Group Treasurer Perstorp-koncernen samt olika befattningar på bank och industriföretag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Saturnus AB.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ.

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA.

Claes Helgstrand
Claes Helgstrand
VD och finanschef i SFF

Född 1962.

Ledamot sedan 2014. VD och finanschef i SFF.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare erfarenheter: Citibank. Assistant treasurer på Nobel Industrier och Venantius. Finanschef på Drott och Fabege.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: JA.

Beroende i förhållande till större aktieägare: NEJ. 

Ledning 

Claes Helgstrand, VD och finanschef i Svensk FastighetsFinansiering AB.

Marielle Lundholm, Ekonom i Svensk FastighetsFinansiering AB.