Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Styrelse och ledning

Styrelsen i Svensk FastighetsFinansiering AB består av sex ledamöter som representerar ägarbolagen. Ledningen i Svensk FastighetsFinansiering består av två personer, varav en är styrelseledamot.
 
 

Styrelse

Peter Andersson

Född 1966.

Ordförande. Ledamot sedan 2014.

Befattning ägarbolag: Vice VD och CFO i Catena.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare erfarenheter: Ekonomi- och finansdirektör i Brinova-koncernen. Ekonomichef i Fastighets AB Skånehus. Ekonom och ekonomichef i Riksbyggen Norra Skåne.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ. 

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA.

 

 

Åsa Bergström

Född: 1964.

Ledamot sedan 2014.

Befattning ägarbolag: Vice VD, ekonomi- och finanschef i Fabege.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare erfarenheter: Senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bl a Granit & Beton samt Oskarsborg.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ.

Beroende till större aktieägare: JA.

 

 

Lennart Ekelund

Född 1959.

Ledamot sedan 2014. 

Befattning ägarbolag: CFO i Platzer Fastigheter.

Utbildning: Civilekonom, MBA.

Tidigare erfarenheter: Verkat som controller, ekonomichef och CFO i flera fastighetsbolag, bl a Wallenstam, Balder och Sveareal.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ.

Beroende till större aktieägare: JA.

 

 

Rolf Larsson

Född 1964.

Ledamot sedan 2014. 

Befattning ägarbolag: CFO i Diös Fastigheter.

Utbildning: Civilekonom och executive MBA.

Tidigare erfarenheter: Tillförordnad vd för Inlandsbanan, administrativ chef för Haninge Bostäder samt redovisningsansvarig för Haningehem.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ.

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA.

 

 

Arvid Liepe

Född 1967.

Ledamot sedan 2014.

Befattning ägarbolag: Ekonomi- och finanschef i Wihlborgs Fastigheter.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare erfarenheter: Group Treasurer Perstorp-koncernen samt olika befattningar på bank och industriföretag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Skånska Energi AB och Saturnus AB.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: NEJ.

Beroende i förhållande till större aktieägare: JA.

 

 

Claes Helgstrand

Född 1962.

Ledamot sedan 2014. VD och finanschef i SFF.

Utbildning: Civilekonom.

Tidigare erfarenheter: Citibank. Assistant treasurer på Nobel Industrier och Venantius. Finanschef på Drott och Fabege.

Beroende till bolaget och bolagsledningen: JA.

Beroende i förhållande till större aktieägare: NEJ. 

 

 

Ledning 

Claes Helgstrand, VD och finanschef i Svensk FastighetsFinansiering AB.

Marielle Lundholm, Controller i Svensk FastighetsFinansiering AB.