Hoppa till huvudinnehåll
The Winery

Säkerställt MTN-program

Detta MTN program utgör en ram under vilken Svensk FastighetsFinansiering har möjlighet att löpande emittera obligationer med en löptid om lägst 1 år och med högsta utestående belopp om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med fastighetspant och borgen från låntagarna. Fastigheterna som pantsätts är externvärderade av auktoriserade fastighetsvärderare och underställda ett antal kovenanter.

Obligationer som emitteras under SFF:s MTN-program noteras på Nasdaq Stockholm. Bolagets Gröna obligationer noteras också på Nasdaq Sustainable Bonds List.

Halvårs- och helårsrapporter samt marknadsvärden för de pantsatta fastigheterna finns tillgängliga under rapporter. 

För köp av obligationer vänligen kontakta:
Swedbank Markets, tel 08 700 99 67
Nordea Bank, tel 08 407 90 54
SEB Credit sales, tel 08 506 232 19
Danske Bank Markets, tel 08 568 805 55
Handelsbanken Markets, tel 08 463 45 77 

Prospekt för nedladdning
Grundprospekt daterat 2024-04-05 ersätter tidigare grundprospekt daterat 2023-04-05. Prospektet uppdateras en gång per år. 
Emittent
Svensk FastighetsFinansiering AB
Uppdaterad datum
2024-04-05
Storlek
12 000 MSEK
Löptid
1 - 10 år
Gällande lagstiftning
Svensk
Börsnotering
Nasdaq Stockholm
Ägarklausul
Ja
Arrangör
Swedbank
Clearingsystem
Euroclear Sweden

Emissionsinstitut

Swedbank AB,  Ledarbank
Swedbank AB, Large Corporates & Institutions, 105 34 Stockholm. 
Johan Thureson, tel 08 700 91 92, johan.thureson@swedbank.se

Nordea Bank AB
Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm
Oscar Wilnerson, tel 08 407 90 75, oscar.wilnerson@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEB Merchant Banking, 106 40 Stockholm
Carl Luft, tel 08 506 232 97, carl.luft@seb.se

Danske Bank A/S
Danske Bank Markets, P.O. Box 7523, 103 92 Stockholm
Johan Jiremark, tel 08 568 806 11, johan.jiremark@danskebank.se

Svenska Handelsbanken AB
Handelsbanken Markets, Debt Capital Markets, 106 70 Stockholm
Yvonne Vesterby, tel 08 463 45 28, yvve01@handelsbanken.se

Externa kontakter

Extern kontakt
Företag
Tel nr
Säkerhetsagent
Intertrust (Sweden) AB, Box 16285, 103 25 Stockholm
08-402 72 00
Revisor
Deloitte AB, 113 79 Stockholm
075-246 20 00
Legal rådgivare
Born Advokater, Box 5244, 102 45 Stockholm
08-566 119 00
Central värdepappersförvarare
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
08-402 90 00
Tidigare Grundprospekt Svensk Fastighets Finansiering AB
Arkiv tidigare Grundprospekt
pdf
Grundprospekt 2023-04-05 (1.45 MB)
pdf
Grundprospekt 2022-03-23 (1.11 MB)
pdf
Grundprospekt 2021-03-03 (1.08 MB)
pdf
Grundprospekt 2020-02-11 (1.06 MB)
Visa fler