Hoppa till huvudinnehåll
Drivremmen beskuren

Ägarbolag / låntagare

Catena AB

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik. Bolaget utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar som försörjer Sveriges storstadsregioner. Fastigheternas marknadsvärde uppgick den 30 september 2023 till 29 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 29 Mdr kronor. Catena har investment grade rating om BBB-. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Catena AB

 

Diös Fastigheter AB

Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Bolaget tillhandahåller både kommersiella fastigheter och bostäder. Marknaden sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Fastigheternas marknadsvärde uppgick den 30 september 2023 till 31 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 9 Mdr kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Diös Fastigheter

 

Fabege AB

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter, fastighetsutveckling och bostadsprojekt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholmsregionen. Fastigheternas marknadsvärde uppgick den 30 september 2023 till 83 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 29 Mdr kronor. Fabege har investment grade rating om BBB. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Fabege AB

 

Platzer Fastigheter Holding AB  

Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Fastigheterna är koncentrerade till centrala och västra Göteborg. Fastigheternas marknadsvärde uppgift den 30 september 2023 till 28 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 8 Mdr kronor. Platzer har investment grade rating om BBB-. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Platzer Fastigheter

 

Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Fastigheterna finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.  Fastigheternas marknadsvärde uppgick den 30 september 2023 till 56 Mdr kronor och bolagets börsvärde till 24 Mdr kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap lista. 
>> Läs mer om Wihlborgs Fastigheter AB

 

Ägarbolag