Hoppa till huvudinnehåll
The Winery

Säkerheter

Svensk FastighetsFinansiering är etablerat som finansbolag åt dess ägare. Det är respektive ägares borgen, pantbrev och aktier eller andelar i fastighetsägande bolag som utgör pant för åtagandena under MTN-programmet. Det finns strikta restriktioner som satts upp, gällande geografisk placering, fastighetstyp, vakansgrad, hyreslängd och belåningsgrader, med flera faktorer. Mer information framgår av prospektet, pkt 5. ”Information om säkerställande av MTN utgivna under SFF:s MTN-program”.

 

Marknadsvärde 

Belåningsgrader kontrolleras vid pantsättningen och därefter varje kvartal. En fullständig värdering av fastigheterna utförs av godkänd värderingsfirma, enligt MTN-dokumentationen, vid pantsättning och en gång varje kalenderår därefter. De kvartal en fulllständig värdering inte utförs, ska en desktop-värdering av fastigheterna utföras av en godkänd värderingsfirma en gång per år och två gånger per år av ägarna. 


 

Godkända värderingsfirmor

Cushman & Wakefield, Forum Fastighetsekonomi AB, NewSec Advice AB, Savills Sweden AB, Bryggan Fastighetsekonomi AB och CBRE Sweden AB. 

 

Säkerhetsagent

Intertrust (Sweden) AB är säkerhetsagent och representant för MTN-innehavare och tillvaratar deras intressen under MTN-programmet. I åtagandet ingår att; följa upp restriktioner som finns hos bolaget, förvara säkerheter och granska efterlevnadsintyg och fastighetsvärden.