Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn

Press & nyheter

Här hittar ni pressmeddelanden och nyheter som avser bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB. 

 

Presskontakt
Claes Helgstrand, VD och finanschef
Direkt +46 (0)8 508 906 14
Mobil +46 (0)70 557 21 37
claes.helgstrand@hansan.se

5 apr 2024
Finansinspektionen har godkänt SFFs prospekt med en ram om 12 000 Mkr för obligationer som är säkerställda. Det nya grundprospektet är daterat den 5 april 2024 och det uppdateras årligen. Prospektet...
15 mar 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2024-03-25. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
12 mar 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2024-03-11. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
12 mar 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån som förfaller 2027-03-25. Emitterad volym är 600 Mkr och obligationsnumret är 151. Obligationen löper med en kupong om 3...
29 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag den årliga rapporten till våra investerare i Gröna obligationer.
27 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2024-02-28. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
23 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023. Rapporten bifogas detta pressmeddelande. SFF redovisar en omsättning om 228 503 TKR (115...
23 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt grönt obligationslån som förfaller 2026-03-11. Emitterad volym är 400 Mkr och obligationsnumret är 150. Obligationen löper med en kupong om 3...
16 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2024-02-21. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
9 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-12-31. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
6 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag utökat lån 149 som förfaller 2026-02-21 med 414 Mkr. Ny utestående volym är 988 Mkr. Obligationen löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,35 %...
5 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag emitterat en ny 2 årig obligation i grönt format. Emissionen var på 574 Mkr och obligationen förfaller 2026-02-21 och har en kupong om 3 – månaders...
2 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag av NCR erhållit kreditratingen BBB+ med stabila utsikter. Den starka ratingen bygger som tidigare på låntagarnas högkvalitativa fastigheter som SFF...
1 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag ett uppdaterat Grönt ramverk för emission av gröna obligationer. Swedbank har agerat rådgivare till SFF i samband med upprättandet av det...
14 nov 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2023-11-14. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
1 nov 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 148. Den nya obligationen har emitterats till en marginal om 3-månaders Stibor plus 1,65 %. Obligationslånet förfaller 2025...
23 okt 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2023-10-23. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
20 okt 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2023-09-30. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
6 sep 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-09-01. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
21 aug 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets delårsrapport för 2023. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...
7 jul 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-06-30. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
30 maj 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-05-31. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
26 apr 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-31. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
17 apr 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 147. Obligationslånet har emitterats till en årlig fast ränta om 5,536 %. Obligationslånet förfaller 2025-03-03 och är på...