Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFF uppdaterar obligationsprospekt

Finansinspektionen har godkänt SFFs prospekt med en ram om 12 000 Mkr för obligationer som är säkerställda. Det nya grundprospektet är daterat den 5 april 2024 och det uppdateras årligen. Prospektet ersätter tidigare grundprospekt daterat den 5 april 2023. Prospektet finns att läsa på SFFs och Finansinspektionens hemsida.      

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29          

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14