Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFF emitterar grön 2-års obligation

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 148. Den nya obligationen har emitterats till en marginal om 3-månaders Stibor plus 1,65 %. Obligationslånet förfaller 2025-11-14 och emissionsvolym är 164 Mkr. SEB har agerat rådgivare i denna transaktion.     

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

  • Obligationsmarknaden visar tecken på förbättring, men fortfarande är marginaler höga för obligationer som är säkerställda, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29          

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14