Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn

Press & nyheter

Här hittar ni pressmeddelanden och nyheter som avser bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB. 

 

Presskontakt
Claes Helgstrand, VD och finanschef
Direkt +46 (0)8 508 906 14
Mobil +46 (0)70 557 21 37
claes.helgstrand@hansan.se

10 jun 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt grönt obligationslån som förfaller 2029-06-18. Emitterad volym är 280 Mkr och obligationsnumret är 152. Obligationen löper med en kupong om 3...
5 apr 2024
Finansinspektionen har godkänt SFFs prospekt med en ram om 12 000 Mkr för obligationer som är säkerställda. Det nya grundprospektet är daterat den 5 april 2024 och det uppdateras årligen. Prospektet...
12 mar 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån som förfaller 2027-03-25. Emitterad volym är 600 Mkr och obligationsnumret är 151. Obligationen löper med en kupong om 3...
23 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023. Rapporten bifogas detta pressmeddelande. SFF redovisar en omsättning om 228 503 TKR (115...
23 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt grönt obligationslån som förfaller 2026-03-11. Emitterad volym är 400 Mkr och obligationsnumret är 150. Obligationen löper med en kupong om 3...
6 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag utökat lån 149 som förfaller 2026-02-21 med 414 Mkr. Ny utestående volym är 988 Mkr. Obligationen löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,35 %...
5 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag emitterat en ny 2 årig obligation i grönt format. Emissionen var på 574 Mkr och obligationen förfaller 2026-02-21 och har en kupong om 3 – månaders...
2 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag av NCR erhållit kreditratingen BBB+ med stabila utsikter. Den starka ratingen bygger som tidigare på låntagarnas högkvalitativa fastigheter som SFF...
1 feb 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag ett uppdaterat Grönt ramverk för emission av gröna obligationer. Swedbank har agerat rådgivare till SFF i samband med upprättandet av det...
1 nov 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 148. Den nya obligationen har emitterats till en marginal om 3-månaders Stibor plus 1,65 %. Obligationslånet förfaller 2025...
21 aug 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets delårsrapport för 2023. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...
17 apr 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 147. Obligationslånet har emitterats till en årlig fast ränta om 5,536 %. Obligationslånet förfaller 2025-03-03 och är på...
5 apr 2023
Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 5 april 2023 ersätter tidigare prospekt daterat 23 mars 2022. Prospektet finns att läsa på SFFs och...
24 feb 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån 139, tranch 2, med 248 Mkr. Obligationslånet har emitterats till en effektiv marginal mot Stibor 3-månader om 195 bps. Förfallodag på...
22 feb 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten bifogas detta pressmeddelande. SFF redovisar en omsättning om 115 217 Tkr och ett...
1 nov 2022
Styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har beslutat att redovisa scope 1 och 2 för bolaget och för den säkerställda utlåningsportföljen. Tidigare redovisades endast klimateffekter för...
16 aug 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2022. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...
25 apr 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån nr 132 som har förfallodag 2024-03-11 med 322 Mkr. Bolaget har även utökat obligationslån nr 136 som har förfallodag 2024-09-11 med 118...
23 mar 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet och det nya...
22 feb 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB ( SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB...
10 feb 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin andra obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 146 som är ett 2-årigt obligationslån som förfaller 2024-02-28. Obligationslånet...
3 feb 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin första obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 145 som är ett 2-årigt grönt obligationslån och förfaller 2024-02-21...
14 sep 2021
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat lån nr 144 med 374 Mkr. Lån 144 är ett 5-årigt grönt obligationslån som löper med en ränta om 3 månaders Stibor plus 1,00 %. SEB har agerat rådgivare...
25 aug 2021
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 143 och 144. Lån 143 är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,60 %. Emitterat belopp...