Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFF publicerar hållbarhets- och årsredovisning för 2023

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023. Rapporten bifogas detta pressmeddelande.                                                           

SFF redovisar en omsättning om 228 503 TKR (115 217). Den kraftigt ökade omsättningen beror främst på stigande räntor. Resultatet blev 7 446 TKR (1 147). Balansräkningen minskade till 5 751 909 TKR (6 954 035) på grund av försämrade förutsättningar för obligationsemissioner under 2023. Obligationsmarknaden ser mer positiv ut för 2024. 

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29          

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14